در حال بروزرسانی

وبسایت دردست ساخت

اطلاعیه شماره 1

امتحانات سه شنبه 21 دی ماه لغو گردید

زمان برگزاری این امتحانات متعاقبا اعلام می گردد

اطلاعیه شماره 2 امتحانات سه شنبه 21 دیماه دوشنبه 27 دیماه

با همان ترتیب زمانی برگزار می گردد